Calendar

2 May 2022
7 May 2022
12:00am

Teacher Appreciation Week

2 May 2022
3 May 2022
12:00am

Middle School Soccer Game

4 May 2022
5 May 2022
12:00am

STAAR EOC- Alg I (7th and 8th Grade)

5 May 2022
6 May 2022
12:00am

STAAR 8th Grade Science

5 May 2022
6 May 2022
12:00am

Drum Major Auditions

5 May 2022
6 May 2022
11:00pm - 12:00am

FFA Banquet

6 May 2022
7 May 2022
12:00am

STAAR 8th Grade SS

6 May 2022
7 May 2022
12:00am

A Day

7 May 2022
8 May 2022
12:00am

Majorette Auditions

9 May 2022
10 May 2022
12:00am

Chromebook Return: 12th Grade

9 May 2022
10 May 2022
11:30pm - 12:30am

Lady Dragon Banquet

10 May 2022
11 May 2022
12:00am

STAAR 6th-8th Math

10 May 2022
14 May 2022
12:00am

End of Year TPRI 1-2

10 May 2022
1:00 - 5:00pm

STAAR Math 3-5

11 May 2022
12 May 2022
12:00am

STAAR 6th-8th Reading

11 May 2022
12 May 2022
12:00am

Chromebook Return: 11th Grade

11 May 2022
1:00 - 5:00pm

STAAR ELA, 3-5

13 May 2022
14 May 2022
12:00am

Beginner Band Field Trip

13 May 2022
14 May 2022
12:00am

8th Grade Traditional Field Trip

13 May 2022
14 May 2022
12:00am

B Day

16 May 2022
17 May 2022
12:00am

Gaming Tournament After School

16 May 2022
17 May 2022
12:00am

TSA Award Ceremony